ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ


ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

 1. 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ C.C.R.T ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮುಖೇನ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು 2005 & N.C.F ಆಧಾರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳು (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ) website ಗೆ upload ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 3. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಯ Homepage ನಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳು link ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ upload ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 4. NCERT ಯಿಂದ ಬರುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ NCF 2005 ಮತ್ತು NCF ಆಧಾರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 5. ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು K.T.B.S (ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ) ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 6. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ – 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

AWP ಯೋಜನೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 30409 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ತರಬೇತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ MRP ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ – 10 ದಿನಗಳ MRP ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ MRP ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, MRP ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

4707 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಲು ಎರಡು ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

IISc ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 1300 ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಸನಿವಾಸ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಎರಡು ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಲಿ-ಕಲಿ Joyful Learning

ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿಕಲಿ ವಿಧಾನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸಂತಸ ಕಲಿಕೆ, ಸ್ವವೇಗ ಕಲಿಕೆ, ಸ್ವಕಲಿಕೆ, ಬಹುವರ್ಗಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಹಂತದ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬ ಐದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿಶು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಹಿ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಬೋಧನಾ-ಕಲಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಯೇ ನಲಿಕಲಿ.

ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ:

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಬಹುಹಂತದ ಕಲಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು 1995-96 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವು ಯುನಿಸೆಫ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದನಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಮದನಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಿಷಿವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಶ್ರಿತ ಶಾಲೆ (ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಸಕೂಲ್) ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಈ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

ನಲಿಕಲಿ ವಿಧಾನದ ವಿಶೇಷತೆ:

ನಲಿಕಲಿ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುತ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಸಾಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಬಹುವರ್ಗ, ಬಹುಹಂತದ ಕಲಿಕೆ, ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು, ಕಲಿಕಾಗೋಪುರ, ಮೈಲುಗಲ್ಲು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು/ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1-3 ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 16 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2017-18 ಹಾಗೂ 2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರದಿಯಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲಿ-ಕಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆ 75,327 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುರುಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಅಡಿ -ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ

4 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಡಯಟ್ನಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Learning Mathematics – A mission Programme

4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು

ಅಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ U್ಪಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಗದಗ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿನ 6559 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾವಾರು 1.47 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 16.8 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸವಿವರವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 06 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 03 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಂತದ 7 ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಇಕಿUIP ಅಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 700 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 1. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 2. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ಗೆಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು.
 3. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 2014ರ ಂSಇಖ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು.
 4. ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತರುವುದು.

2019-20 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:

1 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸುವ ಸೇವಾನಿರತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,12,530 ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 45,834 ಶಿಕ್ಷಕರು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,66,135 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 05 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು 05 ದಿನಗಳ ಹೋಬಳಿ ಹಂತದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1-3 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಭಾಗದ ಆರಂಭಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ಮಾನವರನ್ನು ಏಕೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ತರಬೇತಿಗೆ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಜೀವನ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿಗೆ 13,692 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. 4-5 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಭಾಗದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿಗೆ 20,000 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಗುರುಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20,541 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. 6-8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 40,000 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ 41,902 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 166135 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯವಾರು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(2015-16 ಹಾಗೂ 2018-19 ರ ಬ್ಯಾಚ್ವಾನರು) ಒಟ್ಟು 7,755 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವ ಅಂದಾಜು 10,000 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ್ಯಾಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಹೆವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗುಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭ್ವಾನೇಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ

National Talent Search Examination (NTSE)

10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (National Talent Search Examination, NTSE) ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು NCERT, New Delhi, ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ (Eligibility) :- :- ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 • 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
 • ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
 • ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತ: ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದಿನಾಂಕ: 03-11-2019 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ NTSE ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ KSQAAC ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: kseeb.kar.nic.in Contact No: 08023341615, 235662283, 29720300

ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

 • ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ General Mental Ability Test (GMAT)
 • ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 100 ಬಹುಅಂಶ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಒಂದು ಅಂಕದಂತೆ 100 ಅಂಕಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರಣ ನೀಡುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ , ಸಂಶ್ಲೇಶಿಸುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
 • ಆ) ವ್ಯಾಸಂಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: Scholastic Aptitude Test (SAT)
 • ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 100 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ಪೌರನೀತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು) 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ರ್ತ ) ಮತ್ತು 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ)

ಈ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯವಸ್ತು( State/CBSC/ICSE, Syllabus) ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ State Rank ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ (Second Phase)

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ National Council of Educational Research and Training, NCERT, New Delhi ರವರು ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿವರಗಳಿಗೆ NCERT Website ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ : ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ( ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ) ಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 1,250 ಮತ್ತು ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ 2,000 ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯು.ಜಿ.ಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

YEAR WISE STATISTICS OF NTS EXAMINATION

Sl No Year of ExamNo of Students Registered No of Students Appeared No of Students Qualified at State LevelNo of Students Qualified at National Level
12004-053078030295 235( 10TH ) 88
22005-064357043200295( 10TH ) 134
32006-076285062595235+295=530( 8TH +10TH ) 74+99=173
42007-085397053447225+295=520( 8TH +10TH ) 84+74=158
52008-092313320010231104
62009-10454434189123480
72010-11507024591124492
82011-12490364483223481
92012-13538635071122364
102013-14543415132023775
112014-15712696684721166
122015-16850008114621155
132016-17869548195422562
142017-18863008421219475
152018-1910317798689395*

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ

(National Means- cum-Merit Scholarship) NMMS

8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (National Means cum Merit Scholarship Examination, NMMS) ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03-11-2019 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ KSQAAC ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: kseeb.kar.nic.in Contact No: 08023341615, 235662283, 29720300

ಅರ್ಹತೆ (Eligibility) :

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುದಾನದಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ಉದಾ: ಮೊರಾರ್ಜಿ, ನವೋದಯ ಶಾಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ಇತ್ಯಾದಿ)

ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು :

 • 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
 • ಗುರ್ತಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವುದು ( ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು).
 • ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ತಡೆದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು.

NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು :

 • ಪೋಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ 1,50,000 ಮೀರಿರಬಾರದು.
 • 7 ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55 ಅಂಕಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್) ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
 • ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಹಾಗೂ ವಿಕಲ ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Selection Procedure)

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ General Mental Ability Test (GMAT)
 • ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 90 ಬಹುಅಂಶ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಒಂದು ಅಂಕದಂತೆ 90 ಅಂಕಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರಣ ನೀಡುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ , ಸಂಶ್ಲೇಶಿಸುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
 • ವ್ಯಾಸಂಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: Scholastic Aptitude Test (SAT)
 • ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 90 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 35 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಾದ ಇತಿಹಾಸ , ಭೂಗೋಳ, ಪೌರನೀತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು) 35 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ರ್ತ ) ಮತ್ತು 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ.) ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಪ್ರವರ್ಗವಾರು rank ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ 9 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 1000 ರಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12,000/- ಗಳಂತೆ 4 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. (ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಯವರೆಗೆ)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಣೆ :- ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು: NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 9, 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಶೇ55 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಶೇ60 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (ಪ.ಜಾತಿ / ಪ. ಪಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ5 ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.) MHRD, ನವದೆಹಲಿರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ / ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.
 • ITI ಹಾಗೂ Diploma ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವುವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

YEAR WISE STATISTICS OF NMMS EXAMINATION

SL No Year ExamNo of Students Registered No of Students AppearedNo of students Qualified at State Level
12007-0812415120291914
22008-0912231114921888
32009-1035307336892569
42010-1163363581223341
52011-1264427590983102
62012-131288541161115471
72013-141126441033535418
82014-1595457848755518
92015-161050001015835529
102016-171150001050005516
112017-181210001191005530
122018-191260291200775375
 1. ಡಿ.ಎಲ್.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸ್, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ.
 2. ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಡಿ.ಎಲ್.ಇಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
 4. ಡಿ.ಎಲ್.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ/ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಆಯೋಜನೆ.
 5. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು (ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಪ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್) ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಲ್.ಇಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 6. 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿರಹಿತ ಸೇವಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ NIOS(National Institute of Open school) ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ On line D.El.Ed. ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 7. On line D.El.Ed. ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ದಾಖಲಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: 3674 ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 53 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 18
 8. 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಇಡಿ. ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ NIOS(National Institute of Open school) ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ On line PDPET ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 9. On line PDPET ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ದಾಖಲಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: 130 ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 07 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 01

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ :

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು SSA ಮತ್ತು RMSA ಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ‘ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸೇವಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ (ತರಬೇತಿ) ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು DSERT ಯಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶವು ಎಲ್ಲಾ ಡಯಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಆಯಾ ಡಯಟ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ & ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ & ಆಯವ್ಯಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ DSERT ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ & ಆಯವ್ಯಯದೊಂದಿಗೆ MHRD ಯ PAB ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಯಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿವರ:

 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ.
 2. ಗ್ರಹಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಗಣಿತದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ.
 3. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ.
 4. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 176 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ.
 5. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 100 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ.
 6. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 1000 ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ.
 7. 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ.
 8. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (TALP) ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ.
 9. ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನ.
 10. ರಾಜ್ಯ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ (CSAS) ಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರ.

 1. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ
 2. ನಾವೀನ್ಯಯುತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ
 3. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 1000 ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬುನಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (English Medium Teachers Induction Program) ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ.
 4. ಡಯಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು.
 5. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವುದು.
 6. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 7. ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅನುಪಾಲನೆ.
 8. ಭಾಷಾ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 9. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 10. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾಕೋಠಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
 11. ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ NTSE ಮತ್ತು NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 12. Geo kits ಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು Topography ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 13. ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ
 14. ಡಯಟ್ ಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
 15. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
 16. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ಕುರಿತು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ(ಪಿ.ಡಿ.ಓ.) ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 17. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 18. ಡಯಟ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 19. ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ.
 20. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ(ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್)ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 21. CSAS ಮತ್ತು NAS ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
 22. ನಲಿ-ಕಲಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ.
 23. Atal Tinkering Lab(ATL) ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
 24. ಡಯಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆ.
 25. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಡಯಟ್ ಗಳಂತೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ರೂ. 8.80 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೂ. 8.80 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 6.40 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅನಾವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೂ. 2.20 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಡಯಟ್ ಗಳು:

ಡಯಟ್ ಕೂಡಿಗೆ, ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾಂ, ಡಯಟ್ ಕುಮಟ, ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು, ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಯಟ್ ಹಾಸನ, ಡಯಟ್ ಬೀದರ್, ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಡಯಟ್ ಗದಗ, ಡಯಟ್ ಯಾದಗಿರಿ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಡಯಟ್ ಗಳು:

ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಡಯಟ್ ಇಳಕಲ್, ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು, ಡಯಟ್ ಮಂಡ್ಯ, ಡಯಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು, ಡಯಟ್ ಬಿಜಾಪುರ, ಡಯಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಡಯಟ್ ಯೆರಮರಸ್, ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ. 2.40 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆವರ್ತಕ ಅನುದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಗುರು ಚೇತನ- ಆಯ್ಕೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸೇವಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮರು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎ.ಪಿ.ಎಫ್ ನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅ) ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು

 1. ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ರಾ.ಪ.ಚೌ 2005 ಮತ್ತು ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಇ 2009 ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 240-250 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ.
 3. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
 4. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 28+1 29 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 1. 3512 ಜನ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.- ಇದು ಸಹವರ್ತಿ-ಕಲಿಕೆ, ಸ್ವ-ಕಲಿಕೆ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
 3. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ವ-ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇ) ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ

 1. ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾಲ್ಕು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಎರಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
 3. ಒಟ್ಟು 1,66,000 ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 1,35,000 ಜನ (ಶೇ 82.5 ) ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 4. ಟಿ ಟಿ ಎಂ ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
 5. ದಿನಾಂಕ 03-01-2018 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 46970 ಶಿಕ್ಷಕರು 5 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
 6. ಡಯಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ/ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಪರಿಣಿತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಡಯಟ್ ನೇಮಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಂತದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
 7. ಕಮಲ ಮುಕುಂದ ಬರೆದ "ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೀದೆ?" ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 8. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಡಯಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಟಿ-ಕಾನ್ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 9. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈನಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ, ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 10. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಡಯಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರಳ (ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ) ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
 11. ರಾಜ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ರಚಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ

 1. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುರುಚೇತನ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್ , ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ 71.15 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ಪೇಸ್-1 -13 , ಪೇಸ್-2 -14 ಮತ್ತು ಪೇಸ್-3 -05 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 32 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು.
 3. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,66,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ಗುರುಚೇತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 6/9/2019

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com