ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ :


ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಘಟಕ (PMU-1)

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ – ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Technology Assisted Learning Programme (TALP)) 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐ.ಸಿ.ಟಿ.) ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ-ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ‘ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ (APF) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೈಡ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 143ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ನಂತರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.-ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರದೇ https://ictcurriculum.gov.in ಎಂಬ ವೆಬ್ಪೋರ್ಟಲ್ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಂತ 1: ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 10 ದಿನಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಪ್ಯೂಡರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ 2: ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1 10 ದಿನಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ 3: ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-2ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ..

ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.-ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ ‘ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ - ಬೇಸಿಕ್’ ಎಂಬ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 • 8 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಯಿಂದ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.;
  • 1 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇ-ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
  • 8 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇ-ವಿಷಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
 • ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಚಾಲಕರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
 • ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕವನ್ನು 5% ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು.

ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ:

ತರಬೇತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಷಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 11 ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 136 ಎಂಆರ್ಪಿಗಳಿಗೆ (ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್) ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ 136 ಎಂಆರ್ಪಿಗಳು ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಿಎಸ್ವಿಗಳಿಂದ ಐಸಿಟಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ https://ictcurriculum.gov.in ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ‘ದಿನವಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ‘ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಫ್ ರಚಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ:

ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ ಕೋರ್ಸ್– 1 ರಲ್ಲಿ 39 ಇ-ಪೋರ್ಟ್‌ ಪೋಲಿಯೋಗಳೀವೆ. ಇದನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ICT ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25475 ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ – 1 ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್‌-1 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಇ-ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಲಿಯೋಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಗ್ರೇಡಿಂಗ್) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ Googale Sheet ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಗ್ರೇಡಿಂಗ್) ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ , ಇಂಡಕ್ಷನ್‌-1 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಡಿ,ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ-ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1ನಲ್ಲಿ 32 ಇ-ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಲಿಯೋಗಳಿವೆ.

ತರಬೇತಿಯ ಫಲಿತಗಳು:

TALP. ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲದೇ ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ತಾವೇ ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

 1. ಶಿಕ್ಷಕರು ICT ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
 2. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
 3. ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು TALP.ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ (FOSS) ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ICT ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ICT ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು FOSS ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:

2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 38624 ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಗಳಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 9644 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. (Teachers Data Software)ನ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

TALP ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಗತಿ - 2016-17 ರಿಂದ 2020-21 ರವರೆಗೆ

ವರ್ಷಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ತರಬೇತಿಯ ಹೆಸರು
ಇಂಡಕ್ಷನ್-1ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1
2016-17 ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಗಳು - 136 -
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು 999 2910 -
ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು - 413 -
2016-17 ರ ಒಟ್ಟು 99934590
2017-18 ಪಿ.ಯು. ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಗಳು - 97 -
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು 750 5121 -
2017-18 ರ ಒಟ್ಟು 75052180
2018-19 ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಗಳು - - 136
ಶಿಕ್ಷಕರು 1195 4329 -
ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು - - 6005
ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು - 143
2018-19ರ ಒಟ್ಟು 1195 44726141
2019-20 ಶಿಕ್ಷಕರು 1717 13994 3503
2019-20 ರ ಒಟ್ಟು 13994 3503
2020-21 ಶಿಕ್ಷಕರು 11481
2020-21 ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11481
ಒಟ್ಟು 386249644

ವೃಂದವಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಪ್ರಗತಿ

ವರ್ಷಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ತರಬೇತಿಯ ಹೆಸರು
ಇಂಡಕ್ಷನ್-1ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1
2016-17 ರಿಂದ 2018-19 ವರೆಗೆಶಿಕ್ಷಕರು362299644
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು 1606 -
ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 556 -
ಪಿ.ಯು. ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಗಳು 233 -
ಒಟ್ಟು386249644

TALP IT@Schools ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಾವಾರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 120 23 70 245 240
2 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 103 103 58 339 131
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 141 43 0 169 88
4 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 139 187 0 276 315
5 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 97 68 116 392 370
6 ದಾವಣಗೆರೆ 121 110 78 568 406
7 ಕೋಲಾರ 119 78 98 488 365
8 ಮಧುಗಿರಿ 117 45 47 351 255
9 ರಾಮನಗರ 106 100 74 430 220
10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 246 97 104 630 516
11 ತುಮಕೂರು 193 82 95 428 418
ಒಟ್ಟು 1502 936 740 4316 3324
ಸೂಚನೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 156 126 141 623 608
2 ಬೆಳಗಾವಿ 116 92 103 482 308
3 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 169 140 120 611 420
4 ದಾರವಾಡ 218 112 23 393 226
5 ಗದಗ 128 123 48 418 208
6 ಹಾವೇರಿ 135 111 88 562 308
7 ಶಿರಸಿ 46 19 95 344 169
8 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 30 34 34 262 85
9 ವಿಜಯಪುರ 204 46 110 543 364
ಒಟ್ಟು 1202 803 762 4238 2696
ಸೂಚನೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
1 ಬಳ್ಳಾರಿ 79 121 99 623 662
2 ಬೀದರ್ 80 100 116 723 413
3 ಕಲಬುರ್ಗಿ 55 181 144 1094 665
4 ಕೊಪ್ಫಳ 45 32 50 653 335
5 ರಾಯಚೂರು 131 92 43 586 600
6 ಯಾದಗಿರಿ 46 33 97 513 260
ಒಟ್ಟು 436 559 549 4192 2935
ಸೂಚನೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ 45 173 65 333 189
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 260 32 66 360 331
3 ದಕ್ಷಿನ ಕನ್ನಡ 138 147 124 728 219
4 ಹಾಸನ 231 174 137 1028 457
5 ಕೊಡಗು 118 54 0 122 99
6 ಮಂಡ್ಯ 205 82 98 928 335
7 ಮೈಸೂರು 202 139 137 982 648
8 ಉಡುಪಿ 232 195 59 270 248
ಒಟ್ಟು 1431 996 686 4751 2526
ಸೂಚನೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವರದಿಗಳು:

ಅ) ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ :

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಕುಶಲತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 224 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 224 ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆರವರ ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

 1. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ
 2. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ
 3. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 4. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ
 5. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ
 6. ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್ :

ಆ) ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ಪೀಠಿಕೆ

Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) Awards Million Minds Augmenting National Inspiration and Knowledge (MANAK) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿರವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ (10 ರಿಂದ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು) ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾವಿನ್ಯಯುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ 2 ಅಥಾವ 3 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ನೊವೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಚಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ನಾವಿನ್ಯಯುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು http://inspireawards-dst.gov.in/UserP/children-corner.aspx ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ರೂ.10,000/- ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾದರಪಡಿಸುವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 60 ನಾವೀನ್ಯಯುತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತರಬೇತಿಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 44,006 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ)ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ನವದೆಹಲಿ ರವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 7861 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 71 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ Online ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

 • Name of the Student :- Owais Ahmed
 • Name of the School : Government high school Urdu Bhatambra Bhalki Taluk, Bidar Dist
 • Standard: 10th
 • Name of the Model : Safety Horizontal Stretcher
 • Reference Number : 19KA1816848
 • Place: 2nd

Description of the Project

The motif of this stretcher is horizontal. Compared with other conventional stretchers ,this stretcher can keep patients more comfortable ,reducing secondary injuries. This stretcher is built in such a way that, the gravity point of the patient is managed using the weight of the patient on stretcher which will balanced by the central wheels during the movement on ramps or injured persons on battle field etc. Front pairs of wheels can rotate 90° on its axels .The axle is with spring inside can absorbs the weight of patient, if heavy, In case of climbing stairs the pull up break is also there to climb short steps too. The hand lift stretcher can be easily separated and carry the patient at the ground level and loaded easily on the pulling /pushing wheeled stretcher. The projected stretcher is totally safe and comfortable as planned.

II

 • Name of the Student :- Kshowrada Samartha
 • Name of the School : G.M.H.P.School. Halubagalu (post) Harapanahalli Taluk, Davanagere Dist.
 • Standard: 6th
 • Name of the Model : Homemada Brick Lifting tool using scrap iron
 • Reference Number : 19KA1818218
 • Place: 20th

Multi-purpose brick lifting tool using scrap iron.

 • This tool is made by building workers looking at bricks. It is made from scrap iron pipes and stripes of metal. It is inspired by the technique of lifting objects with pliers. It has been converted into 5-6 applications.
 • It is converted into a seating area for workers to relax, eat lunch, drink coffee and tea. It can be easily moved from one side to the other. At home, it can also be used as a children's study table. It was later converted into a brick cutting tool. This will prevent bricks from being wasted. This tool can be used as a trolly for young children to use wheels and to carry heavy objects.
 • This low-cost tool is a boon for poor workers. It is a matter of pleasure to have already been introduced and used for the construction workers of the society.

III.

 • Name of the Student :- Devegowda
 • Name of the School : G.H.School KallanaKuppe , Kanakapura Taluk,Ramanagara Dist.
 • Standard: 10th
 • Name of the Model : Advanced cattle shed
 • Reference Number : 19KA1821221
 • Place: 23rd

PROJECT INITIATION DOCUMENT

ADVANCED CATTLE SHED”

By: DEVEGOWDA.

Introduction:

In rural villages Cattle are the part and parcel of Farmers and Cattle rearers. Many families are completely dependent on Cattle rearing for their livelihood. They are facing economic losses in rearing Cattle because of the following problems.

They are:

 1. Unhygienic conditions in the Cattle shed.
 2. Lack of light and ventilation facilities in the shed.
 3. The incidents of fire accidents and cattle rustling.
 4. Leg injuries in knees and hoes of cattle.
 5. Infectious diseases and medical expenses.
  1. So, to find solution to all these problems I thought and made “ADVANCED CATTLE SHED” model.

   In the beginning I listed out the reasons for the above problems:

   • If dung and urine are not removed time to time, there collection in the shed causes smell, slippery floor, mosquito development, disease spreading etc.
   • Commonly Basic cattle sheds are built in front or back of the residential buildings. During night times there is no security for them. Under fire incidents also they are not having an alarm system.
   • In most of the sheds I identified lack of lighting during day and night times and lack of air ventilation facilities with small windows or no windows.
   • Uneven and slippery floors causing leg injuries.

   My project gives solution to all the above listed problems.

    Materials used:
   • 500 RPM gear motor.
   • 150 RPM BO motors.
   • 2000 RPM dc motors.
   • Dc motor propellers.
   • DPDT switches.
   • SPST switches.
   • Led lights.
   • Ultrasonic sensor.
   • Infrared sensor.
   • Arduino Nano.
   • Relay module.
   • M8 screw rod.
   • Plywood (5mm).
   • Sun board (3mm).
   • 12v 1Amp Dc adopters.
   • Wires.
   • Cattle toys.

   Working:

   1. Here I am introducing an Electric Dung and Urine pusher connected to a 500 RPM gear motor through a M8 screw rod, a DPDT switch and powered by a 12v 1Amp Dc power supply.. Which pushes the excreta of the Cattle to an underground canal from there it moves the Biogas plant. The Gas will be used to cook food and the Manure for fields. Maintenance of hygiene is made possible.
   2. High RPM Fans are setup using 2000RPM Dc motors and fan propellers to keep the cattle cool in the summer season.
   3. Cloth Wind shields are installed using 150RPM BO motors and are powered by a 12v 1Amp Dc power supply to avoid the flow of cold breeze in the winter and rainy seasons and to keep the cattle Warm.
   4. Anti-Mosquito meshes are installed to wide windows to keep away Mosquitoes and Fleas.
   5. Fire alarm system is installed, where a fire sensor is connected to a siren via a relay module to alert, if any fire is detected.
   6. Theft alarm is also installed where an ultrasonic sensor is connected to a siren via a pre coded Arduino Nano to alert, if any Cattle thief / rustler’s entry in to the shed is detected.
   7. Rubber mats are laid on the floor as grippers to avoid Cattle slipping during sitting and standing
   8. In this way “Advanced Cattle Shed” gives solution to the above listed problems.

   IV

   • Name of the Student :- Devindra.B.Biradar
   • Name of the School : Govt High School Nad.KD. Tq Indi, Dist Vijayapur
   • Standard: 10th
   • Name of the Model : Crop Cutter
   • Reference Number : 19KA1822875
   • Place: 28th

  Aim : One model many works it is use full for middle class farmers and a single machine makes many works .

  Introduction : India is an agriculture based country which takes various type of crops. Nowadays various agricultural machines are available Which are very costly due to this it is not suitable for poor farmers and all farmers remove crops by hands which has very effort fully and time consuming process . Sometimes while cutting or removing crops by hand result into damage due to blisters on hands . Because of this the labourers are not available for work, in order to overcome this situation we introduce a new simple but More efficient machine for formers.

  Materials used : Motors, dimmers, metal tubes, blades, nutbolt, wire, belt, pully, metal tube with attached blades, water pump, pipes, sprayer, metal box, funnel, elimeters( 6V,9V,12V), cutter blade, T-shape pipe, L-shape pipe, solar panel etc.

  Procedure : Make a square shaped module with metal bars .In front of that crop cutter will be adjusted . Behind that water tub with sprayer will be adjusted . Right side of the model garden design gutter will be adjusted . Behind the model sugar cane cutter and router and seed sowing machines are attached to the model.

  Description : This machine targets the small scale farmers who have land area of less than 2 or 3 acres.This machine is made by simple things which are available in our surroundings .It has cutting blades which cuts the crop in scissoring type of motion . This compact crop cutter is manufactured by using locally available spare parts blades thus it is easily maintainable .

  This machine is used for loose soil in field .seed sowing, sugarcane cutting, water and chemical sprayer is also there.360 degree water sprayer is also there for gardening and for peanut .This crop cutter might be the solution for the problems faced by small scale farmers regarding Cost and labour implementation .

  Uses of the model :

  1. Harvesting the crop
  2. Sugarcane harvesting .
  3. Striking the router .
  4. Cutting the twigs of the tree .
  5. Removal of weeds .
  6. Water sprayer .
  7. Pesticide sprayer .
  8. Seed sowing .
  9. Digging machine for plantation .
  10. Garden gross cutter.
  11. Garden border plants cutter.
  12. Hitting the seam.

  Conclusion : This single machine makes many works. This machine is time consuming and labours consuming and totally this machine very useful for middle class farmers.

  2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 48804 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ(ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ)ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ನವದೆಹಲಿ ರವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 6879 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಂತರದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು NIF ರವರು ಆಯೋಜಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 68 ವಿದ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

  2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 78701 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ(ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ)ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ನವದೆಹಲಿ ರವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 7825 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದು, ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

  2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಿಯೆ ದಿನಾಂಕ: 01-07-2022 ರಿಂದ ಪ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ 30-09-2022 ರವರೆಗೆ

  ಇ) ಸಕುರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಕುರಾ ಕಾರ್ಯದಡಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 05 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 07 ದಿನಗಳ (26-05-2019 ರಿಂದ 01-06-2019ರವರೆಗೆ) ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

  1. ಸಕ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಸ್., ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
  2. ಪಟಗಾರ್ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಲಂಬೋದರ್, ಜಿ.ಐ.ಬಿ.ಬಿ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುಮುಟಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
  3. ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿತೇಂದ್ರ, ಆಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೈಗಾ ಟೌನ್ ಶಿಪ್, ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
  4. ಅನುರಾಗ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಾಂಬ್ರ, ಬೆಳಗಾವಿ
  5. ಕೌಷಿಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಣಿನಲ್ಕೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

  ಈ) ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ:

  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ದೇಶದ ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 5441 ಅಧಿಕ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ https://www.aim.gov.in ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೊವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ನಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.20 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.2 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ರೂ.10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 309 ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, 2,67 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 309 ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 139 ಶಾಲೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 79 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.

  ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್, ಒಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೊ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳು, ತ್ರಿ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳು, ಸ್ವತ: ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಿಟ್ ಗಳು (Do It Yourself kits) ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಿದೆ.

  ದಿನಾಂಕ:07-03-2019 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 3487 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 394 ಶಾಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 209 ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ

ಪೀಠಿಕೆ
 • 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಕ್ಯುರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ.
 • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು Energised Text Book ಗಳ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು
 • NCERT-CIET ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುವುದು.
ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ IT @ Schools ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, e- content ಘಟಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

 • ಈಗಾಗಲೇ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು, NCERT ಮತ್ತು ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ ವಿಷಯ / ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
 • ಗುರುತಿಸಲಾದ e- content ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದು.
 • ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
 • ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.
 • ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
 • DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಇ-ವಿಷಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುವ ಇತರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
 • ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
 • ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.
 • ಗುರುತಿಸಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಷಯ / ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ QR ಕೋಡ್ ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು.
 • ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ ನೀಡುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.
 • Energized Textbooks ಗಳ QR ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು.
 • ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತರಗತಿವಾರು, ವಿಷಯವಾರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು CIET-NCERT ರವರಿಗೆ ಮಾಹೆವಾರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
 1. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಾಲುದಾರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ, ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತರಗತಿ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ DIKSHA ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಕಲಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಲಾಗಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು www.diksha.gov.in/explore ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
 2. ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ , ಅನುಮೋದಿತ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಖಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ 1180 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ILP ( India Literacy Project) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 4 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 395 ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ICT-Tools ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 22 ಅಪ್ ಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ತಲಾ 87 ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ 7 ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 250 Interactive games, 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಸ್ಪೆಪ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಬ್ರರಿ ಯವರು 3 ರಿಂದ 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವೀತಿಯ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನಿಕ್ಸ ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ 122 ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 4ರಿಂದ 8ನೇ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ 2663 ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Energized Textbooks

Energised Text Books (ETB) 16-11-2018 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 2019-20ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಭಾಷಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ Energised ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಶೀರ್ಷಿಕೆ-ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ-ಮಟ್ಟದ QR Code ಗಳನ್ನು DIKSHA ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 471
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು 7
ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು
ತರಗತಿಗಳು 1 to 10
ಒಟ್ಟು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಗಳು 7783
DIKSHA - ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

DIKSHA - ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ (MHRD) ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ Online, offline ಮತ್ತು App ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. DIKSHA ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು CC-by-SA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಾಲುದಾರರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ, ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತರಗತಿ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ DIKSHA ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಕಲಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಲಾಗಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು www.diksha.gov.in/explore ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ DIKSHA app ಬಳಸಿ QR Code ಅನ್ನು scan ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು offline ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ, 6-digit alphanumeric code ಅನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲದು.

ದೀಕ್ಷಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ, ತರಗತಿವಾರು, ವಿಷಯವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

Classwise, Subjectwise e-content on DIKSHA - As on 19.05.2022

Class Kannada I lang English II lang English Hindi Sanskrit Urdu Mathematics Science Social Science EVS P E Total
1 196 _ _ _ _ _ 152 _ _ 82 430
2 161 _ _ _ _ _ 159 _ _ 168 488
3 136 _ 33 _ _ _ 154 _ _ 162 485
4 260 _ 213 _ _ _ 752 _ _ 422 1647
5 406 _ 316 _ _ _ 887 _ _ 344 1953
6 477 _ 418 354 25 45 951 825 457 _ 9 3561
7 416 _ 598 267 21 41 1405 1190 815 _ 9 4762
8 633 19 580 420 20 20 1087 1023 1215 _ 11 5028
9 618 19 641 569 37 19 793 563 583 _ 13 3855
10 631 28 816 562 49 25 1329 1018 1163 _ 12 5633
Total 3934 66 3615 2172 152 150 7669 4619 4233 1178 54 27842
Others Drawing Drama Craft 45
Content 18 12 15 45 27887
ಲಭ್ಯತೆ
ಒಟ್ಟು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ 1,47,63,247
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು DIKSHA APPಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 43,10.191
ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು 25,64,460
DIKSHA ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,98,82,220
DIKSHA Portal ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22,91,850
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 2,21,74,070
DIKSHA App ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿ ( ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 8,35,618,73
DIKSHA Portal ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿ ( ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 57,473,22
ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿ ( ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 8,93,091,73

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌ ಶಾಖೆ:

1. ಪೀಠಿಕೆ :

EDUSAT, ಮೂಲತಃ GSAT - 3 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2004 ರಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಭಾರತ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. EDUSAT ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶ್ರವಣ-ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

EDUSAT ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (SIT) ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ROT).

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ, ಟೆಲಿ-ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ, ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌, ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ತುಂಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಗು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌‌ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಡಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್‌ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಧ್ಯೇಯೋದ್ಧೇಶ :

 1. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೋದನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ
 2. ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದು.

ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

 • ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ.
 • ಟೆಲಿಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ.
 • ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್.
 • ಕೃಷ್ಣಸ್ಟುಡಿಯೋ, ತುಂಗಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.
 • ಹಬ್‌ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ.
 • ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್.
 • ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ.
 • ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನ ಮೂಲಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ.
 • ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ.

ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು :

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ:

ಸರ್ಕಾರವು ಇಸ್ರೋ ನೆರವಿನಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 05 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ)ಳಿಂದ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2547 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Sl.No DISTRICT No of Schools
1 BANGALORE RURAL 410
2 RAMANAGAR 426
3 CHAMARAJANAGAR 818
4 YADAGIRI 282
5 GULBARGA 611
Total 2547

ಟೆಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ:

ಟೆಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಯ್ದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 4 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೆಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Districts Aided Schools GHPS GHS MDHS MDS Grand Total
BAGALKOT 8 16 26 50
BANGALORE RURAL 5 8 25 38
BELGAUM 18 32 25 1 76
BELLARY 6 8 13 2 3 32
BIDAR 12 6 29 3 50
BIJAPUR 19 21 8 2 50
CHAMARAJANAGAR 6 12 14 1 1 34
CHITRADURGA 31 27 20 3 81
DAVANAGERE 34 20 42 1 97
GULBARGA 1 34 55 1 91
HAVERI 18 23 18 1 60
KOLAR 3 6 28 2 1 40
KOPPAL 7 25 27 4 63
MYSORE 3 12 32 1 48
RAICHUR 2 9 16 1 5 33
SHIMOGA 13 10 28 1 52
TUMKUR 25 16 17 58
UTTARA KANNADA 11 15 21 47
Grand Total 222 300 444 10 24 1000

ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್:

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಹಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗೀದಾರರು 34 ಡಯಟ್‌ ಗಳು 204 ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳು, EDUSAT ಮತ್ತು Tele -Education ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್ 33 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಇ-ಸಂವೇದ, ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿ, ಮಕ್ಕಳವಾಣಿ, ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ ,ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್., ಜಿ-ಮ್ಯಾಟ್‌, ನಲಿ-ಕಲಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು, ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಟುಡಿಯೋ :

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ತುಂಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಗು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ತುಂಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪತೆಯುಳ್ಳಂತಹ(High Definition) ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು, ಮಕ್ಕಳವಾಣಿ, ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು, ನಿಷ್ಠಾ ವೀಡಿಯೋಗಳು, NEP ಆಧಾರಿತ ಗುರುಚೇತನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಬ್:

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯು 6.3 ಕೆ-ಯು ಬಾಂಡ್ ಹಬ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತರ್‌ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಚಾನಲ್(‌SIT)ಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಚಾನಲ್(ROT)ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ (ROT) ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ‌ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌, ಟೆಲಿ-ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ :

KSWAN ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 41 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಇ.ಜಿರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಡಯಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 8 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳು, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, VC endpoint, Display UPS (1KVA) and KSWAN 2 Mbps Connectivity ಪರಿಕರ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ (ಇ-ಸಂವೇದ):

1. 2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಸಂವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಅವಧಿ
ಇಂದ ರವರೆಗೆ
1 ಸೇತುಬಂಧ 20.07.2020 14.08.2020 04 ಗಂಟೆ - 08 ಪಾಠಗಳು
2 ತರಗತಿ ಬೋಧನೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) 17.08.2020 01.01.2021 04 ಗಂಟೆ - 08 ಪಾಠಗಳು
3 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳ ಮರು ಪ್ರಸಾರ 04.01.2021 26.02.2021 02 ಗಂಟೆ - 04 ಪಾಠಗಳು
4 ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸಾರ 18.02.2021 26.02.2021 01 ಗಂಟೆ - 02 ಪಾಠಗಳು

2. 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಸಂವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಅವಧಿ
ಇಂದ ರವರೆಗೆ
1 ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ 05.07.2021 02.10.2021 6 ½ ಗಂಟೆ – 13 ಪಾಠಗಳು
2 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ 6 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ 13.01.2022 04.02.2022 20 ಗಂಟೆ – 10 ಪಾಠಗಳು(ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ)
3 5 ನೇ ತರಗತಿ 13.01.2022 04.02.2022 2 ½ ಗಂಟೆ 5 ಪಾಠಗಳು(ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ)

ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ಖರೀದಿ :

ಪೀಠಿಕೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Technology Assistance Learning Programe) TALP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್, ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕೆ (TALP), ಟೆಲಿಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ-3 ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Technology Assistance Learning Programe) TALP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ IT@Schools in Karnataka ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.


ಧೈಯೋದ್ದೇಶಗಳು:

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (TALP)ದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 4673 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2016-17 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:

ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕೊಠಡಿ ಸಿದ್ದತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ , ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.


ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ.

ಟ್ಯಾಲ್ಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2016-17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1000 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 1000 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, 400 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ 1000 ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 750 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 750 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, 365 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 750 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 750 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, 511 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ SWF-TBF ಯೋಜನೆಯಡಿ 349 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1227 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ SCP-TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ 284 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 242 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.


ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ

ಪೀಠಿಕೆ:-

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ (ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ) 718 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ All-In-One ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.


ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು:-

1) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಶೇ-100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಲು ವಿಶೇಷ ಕಲಿಕಾ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

2) ಆಧುನಿಕ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ತರುವುದು.

ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:-

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 718 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವ All-In-One ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ Preventive maintenance ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.


ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಗತಿ:- ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 718 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 7180 A-I-O Computers, 718 LCD Projector, 718 Laptop ಮತ್ತು 718 UPS Battery ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.


ಡಯಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವರ:-

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವ All-In-One ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವರಧಿ ಪಡೆದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.


ವರ್ಷವಾರು ಆಯ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ .

SL NO
DISTRICT
Total No.of Schools
2016-17 TALP
2017-18 TALP
2018-19 TALP
KKRDB
2019-20 SCP/TSP 2019-20 SWF/TBF 2019-20 SCP/TSP 2019-20 SWF/TBF 2021-22 TALP Total No.of AIO Supplied Total No. Of Laptop Supplied Total No. Of Projector Supplied Total No. Of UPS Supplied
No. AIO No.of Laptop No of LCD Projector No.of Laptop No of LCD Projector No.of Laptop No of LCD Projector No. AIO No. of Laptop No. of Projector No. of UPS No. AIO No. AIO Integrated Teaching Equipment No.of Laptop No.of Projector Mini PC UPS
1 BAGALKOTE 183 34 34 11 31 14 42 27 0 0 0 0 5 25 5 71 71 5 5 69 183 128 5
2 BENGALURU RURAL 63 26 26 12 5 5 18 14 0 0 0 0 6 2 9 5 5 5 5 39 63 45 5
3 BENGALURU NORTH 57 29 29 13 9 4 10 4 0 0 0 0 4 4 1 8 8 5 5 42 57 30 5
4 BENGALURU SOUTH 86 24 24 4 25 11 11 9 0 0 0 0 7 19 5 21 21 5 5 55 86 50 5
5 BELAGAVI 130 25 25 12 21 6 30 16 0 0 0 0 5 12 4 50 50 5 5 47 130 88 5
6 BELLARY 197 22 22 2 28 8 37 20 110 110 110 110 27 17 0 0 0 5 5 181 197 140 115
7 BIDAR 165 19 19 14 25 8 35 26 86 86 86 86 34 3 0 0 0 5 5 147 165 134 91
8 CHAMARAJANAGAR 86 9 9 3 36 6 16 12 0 0 0 0 12 17 7 18 18 5 5 43 86 46 5
9 CHIKKABALLAPUR 111 35 35 19 42 11 10 9 0 0 0 0 36 6 19 5 5 5 5 82 111 63 5
10 CHIKKAMAGALURU 116 58 58 18 9 1 16 14 0 0 0 0 7 3 10 23 23 5 5 73 116 66 5
11 CHIKKODI 181 35 35 9 28 8 30 24 0 0 0 0 3 27 6 82 82 5 5 70 181 129 5
12 CHITRADURGA 113 20 20 8 16 4 28 22 0 0 0 0 20 7 18 31 31 5 5 52 113 83 5
13 DAKSHINA KANNADA 169 27 27 20 31 25 31 23 0 0 0 0 1 25 2 78 78 5 5 58 169 148 5
14 DAVANAGERE 158 25 25 4 25 2 14 11 0 0 0 0 14 5 32 62 62 5 5 49 158 111 5
15 DHARWAD 108 48 48 17 24 7 6 6 0 0 0 0 0 18 1 29 29 5 5 71 108 60 5
16 GADAG 113 27 27 9 25 14 14 9 0 0 0 0 0 11 6 41 41 5 5 43 113 79 5
17 HASSAN 241 54 54 33 41 29 40 33 0 0 0 0 6 5 12 94 94 5 5 70 241 201 5
18 HAVERI 141 30 30 14 25 13 24 17 0 0 0 0 0 14 0 62 62 5 5 49 141 106 5
19 KALABURAGI 293 13 13 11 44 40 44 37 192 192 192 192 8 30 0 0 0 5 5 248 293 280 197
20 KODAGU 47 27 27 17 13 6 2 2 0 0 0 0 3 3 0 5 5 5 5 38 47 30 5
21 KOLAR 126 16 16 5 21 9 28 23 0 0 0 0 19 8 31 30 30 5 5 48 126 98 5
22 KOPPAL 155 12 12 2 8 1 14 5 121 121 121 121 5 6 0 0 0 5 5 149 155 129 126
23 MADHUGIRI 95 24 24 8 12 5 15 11 0 0 0 0 7 4 19 25 25 5 5 40 95 68 5
24 MANDYA 215 48 48 17 18 15 25 17 0 0 0 0 1 8 3 121 121 5 5 62 215 173 5
25 MYSORE 232 43 43 20 30 16 36 25 0 0 0 0 17 2 40 83 83 5 5 67 232 184 5
26 RAICHUR 199 29 29 14 25 13 11 3 134 134 134 134 13 15 0 0 0 5 5 196 199 164 139
27 RAMANAGARA 107 23 23 9 23 14 15 10 0 0 0 0 3 5 3 43 43 5 5 36 107 79 5
28 SHIMOGHA 164 55 55 22 22 13 24 18 0 0 0 0 10 9 5 58 58 5 5 79 164 116 5
29 SIRSI 74 10 10 7 4 2 26 11 0 0 0 0 0 6 0 34 34 5 5 21 74 54 5
30 TUMKUR 133 44 44 12 18 2 21 13 0 0 0 0 1 8 3 47 47 5 5 58 133 77 5
31 UTTARA KANNADA 49 6 6 6 8 7 10 3 0 0 0 0 0 5 0 25 25 5 5 16 49 41 5
32 UDUPI 106 49 49 17 42 40 6 5 0 0 0 0 1 8 0 9 9 5 5 63 106 71 5
33 VIJAYAPURA 152 44 44 6 10 0 30 14 0 0 0 0 2 7 1 67 67 5 5 58 152 88 5
34 YADAGIRI 122 10 10 5 6 6 31 18 75 75 75 75 7 5 0 0 0 5 5 102 122 104 80
TOTAL 4687 1000 1000 400 750 365 750 511 718 718 718 718 284 349 242 1227 1227 170 170 2521 4687 3463 888

ವರ್ಷವಾರು ಆಯ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ವರ್ಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್‌ ಇನ್‌ ಒನ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್‌ ಟೀಚಿಂಗ್‌ ಎಕ್ಯೂಪ್‌ ಮೆಂಟ್
1 2016-17
1000
1000
1000
400
-
2 2017-18
750
750
365
-
3 2018-19
750
750
511
-
4 2019-20 SWF-TBF
349
349
-
-
-
1227
-
1227
1227
-
5 2019-20 SCP-TSP
284
284
-
-
-
242
-‌
-
-
242

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 9/9/2022

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com