ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ :


ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಘಟಕ (PMU-1)

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ – ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Technology Assisted Learning Programme (TALP)) 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐ.ಸಿ.ಟಿ.) ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ-ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ‘ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೇಶನ್ (APF) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೈಡ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 143ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ನಂತರ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.-ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರದೇ https://ictcurriculum.gov.in ಎಂಬ ವೆಬ್ಪೋರ್ಟಲ್ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಂತ 1: ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 10 ದಿನಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಪ್ಯೂಡರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ 2: ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1 10 ದಿನಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಹಂತ 3: ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-2ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ..

ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.-ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ ‘ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ - ಬೇಸಿಕ್’ ಎಂಬ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

 • 8 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಟಿ. ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಯಿಂದ ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು.;
  • 1 ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇ-ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
  • 8 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇ-ವಿಷಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
 • ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಚಾಲಕರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
 • ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕವನ್ನು 5% ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು.

ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ:

ತರಬೇತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಷಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 11 ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 136 ಎಂಆರ್ಪಿಗಳಿಗೆ (ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್) ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ 136 ಎಂಆರ್ಪಿಗಳು ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಿಎಸ್ವಿಗಳಿಂದ ಐಸಿಟಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ https://ictcurriculum.gov.in ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ‘ದಿನವಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ‘ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಫ್ ರಚಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ:

ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ ಕೋರ್ಸ್– 1 ರಲ್ಲಿ 39 ಇ-ಪೋರ್ಟ್‌ ಪೋಲಿಯೋಗಳೀವೆ. ಇದನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ICT ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25475 ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ – 1 ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್‌-1 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಇ-ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಲಿಯೋಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಗ್ರೇಡಿಂಗ್) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ Googale Sheet ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಗ್ರೇಡಿಂಗ್) ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ , ಇಂಡಕ್ಷನ್‌-1 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಡಿ,ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ-ಎನ್‌.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1ನಲ್ಲಿ 32 ಇ-ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಲಿಯೋಗಳಿವೆ.

ತರಬೇತಿಯ ಫಲಿತಗಳು:

TALP. ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲದೇ ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ತಾವೇ ಸೃಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

 1. ಶಿಕ್ಷಕರು ICT ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
 2. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
 3. ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು TALP.ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ (FOSS) ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ICT ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ICT ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು FOSS ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ:

2016-17 ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 38624 ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಗಳಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 9644 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ.ಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. (Teachers Data Software)ನ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

TALP ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಗತಿ - 2016-17 ರಿಂದ 2020-21 ರವರೆಗೆ

ವರ್ಷಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ತರಬೇತಿಯ ಹೆಸರು
ಇಂಡಕ್ಷನ್-1ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1
2016-17 ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಗಳು - 136 -
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು 999 2910 -
ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು - 413 -
2016-17 ರ ಒಟ್ಟು 99934590
2017-18 ಪಿ.ಯು. ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಗಳು - 97 -
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು 750 5121 -
2017-18 ರ ಒಟ್ಟು 75052180
2018-19 ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ. ಗಳು - - 136
ಶಿಕ್ಷಕರು 1195 4329 -
ಇಂಡಕ್ಷನ್-1 ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು - - 6005
ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು - 143
2018-19ರ ಒಟ್ಟು 1195 44726141
2019-20 ಶಿಕ್ಷಕರು 1717 13994 3503
2019-20 ರ ಒಟ್ಟು 13994 3503
2020-21 ಶಿಕ್ಷಕರು 11481
2020-21 ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11481
ಒಟ್ಟು 386249644

ವೃಂದವಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಪ್ರಗತಿ

ವರ್ಷಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ತರಬೇತಿಯ ಹೆಸರು
ಇಂಡಕ್ಷನ್-1ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್-1
2016-17 ರಿಂದ 2018-19 ವರೆಗೆಶಿಕ್ಷಕರು362299644
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು 1606 -
ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 556 -
ಪಿ.ಯು. ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಗಳು 233 -
ಒಟ್ಟು386249644

TALP IT@Schools ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಾವಾರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 120 23 70 245 240
2 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 103 103 58 339 131
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 141 43 0 169 88
4 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 139 187 0 276 315
5 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 97 68 116 392 370
6 ದಾವಣಗೆರೆ 121 110 78 568 406
7 ಕೋಲಾರ 119 78 98 488 365
8 ಮಧುಗಿರಿ 117 45 47 351 255
9 ರಾಮನಗರ 106 100 74 430 220
10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 246 97 104 630 516
11 ತುಮಕೂರು 193 82 95 428 418
ಒಟ್ಟು 1502 936 740 4316 3324
ಸೂಚನೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 156 126 141 623 608
2 ಬೆಳಗಾವಿ 116 92 103 482 308
3 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 169 140 120 611 420
4 ದಾರವಾಡ 218 112 23 393 226
5 ಗದಗ 128 123 48 418 208
6 ಹಾವೇರಿ 135 111 88 562 308
7 ಶಿರಸಿ 46 19 95 344 169
8 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 30 34 34 262 85
9 ವಿಜಯಪುರ 204 46 110 543 364
ಒಟ್ಟು 1202 803 762 4238 2696
ಸೂಚನೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
1 ಬಳ್ಳಾರಿ 79 121 99 623 662
2 ಬೀದರ್ 80 100 116 723 413
3 ಕಲಬುರ್ಗಿ 55 181 144 1094 665
4 ಕೊಪ್ಫಳ 45 32 50 653 335
5 ರಾಯಚೂರು 131 92 43 586 600
6 ಯಾದಗಿರಿ 46 33 97 513 260
ಒಟ್ಟು 436 559 549 4192 2935
ಸೂಚನೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರ. ಸಂಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ 45 173 65 333 189
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 260 32 66 360 331
3 ದಕ್ಷಿನ ಕನ್ನಡ 138 147 124 728 219
4 ಹಾಸನ 231 174 137 1028 457
5 ಕೊಡಗು 118 54 0 122 99
6 ಮಂಡ್ಯ 205 82 98 928 335
7 ಮೈಸೂರು 202 139 137 982 648
8 ಉಡುಪಿ 232 195 59 270 248
ಒಟ್ಟು 1431 996 686 4751 2526
ಸೂಚನೆ: 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವರದಿಗಳು:


ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗ)

(Technology Assistance Learning Programe) TALP

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Technology Assistance Learning Programe) TALP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್, ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕೆ (TALP), ಟೆಲಿಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ-3 ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Technology Assistance Learning Programe) TALP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ IT@Schools in Karnataka ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

 1. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ ತರಬೇತಿ.
 2. ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
 3. ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ.
 4. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒತ್ತಾಸೆ.
 5. SATS ಮತ್ತು MIS ಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
 6. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸರಬರಾಜು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸರಬರಾಜು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸಿ ಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರಣ ಮಾಡಿದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ 2500 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ 1000 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 2186 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (HKDB) ಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 06 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 718 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ TALP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯಂತೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮಾದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷವಾರು ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳುಸರಬರಾಜಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿವರಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಒಟ್ಟು
2016-172017-182018-192019-20
4686-1000750750718 (HKDB) (1468 ರಾಜ್ಯವಲಯ)4686
ಈವರೆಗೆ ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಗಳುಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್1000750750--
ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್400365511--
ಆಲ್ ಇನ್ ಓನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 14945 + (1000 ಸರ್ವರ್) 1000 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗಿ install ಆಗಿವೆ.

ಉಳಿದ 1468 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ

TALP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ IT@Schools in Karnataka ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2016-17 ರಿಂದ 2018-19 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರುಒಟ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು2016-172017-182018-19ಒಟ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಶಾಲೆಗಳು
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 183 34 31 42 107 76
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 63 26 5 18 49 14
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 57 29 9 10 48 9
4 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 86 24 25 11 60 26
5 ಬೆಳಗಾವಿ 130 25 21 30 76 54
6 ಚಾಮರಾಜನಗರ 86 9 36 16 61 25
7 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 111 35 42 10 87 24
8 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 116 58 9 16 83 33
9 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 181 35 28 30 93 88
10 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 113 20 16 28 64 49
11 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 169 27 31 31 89 80
12 ದಾವಣಗೆರೆ 158 25 25 14 64 94
13 ದಾರವಾಡ 108 48 24 6 78 30
14 ಗದಗ 113 27 25 14 66 47
15 ಹಾಸನ 241 54 41 40 135 106
16 ಹಾವೇರಿ 141 30 25 24 79 62
17 ಕೊಡಗು 47 27 13 2 42 5
18 ಕೋಲಾರ 125 16 21 28 65 60
19 ಮಧುಗಿರಿ 95 24 12 15 51 44
20 ಮಂಡ್ಯ 215 48 18 15 81 134
21 ಮೈಸೂರು 232 43 30 25 98 134
22 ರಾಮನಗರ 107 23 23 36 82 25
23 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 164 55 22 24 101 63
24 ಶಿರಸಿ 74 10 4 26 40 34
25 ತುಮಕೂರು 133 44 18 21 83 50
26 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 49 6 8 10 24 25
27 ಉಡುಪಿ 106 49 42 6 97 9
28 ವಿಜಯಪುರ 152 44 10 30 84 68
ಒಟ್ಟು355589561457820871468
1 ಬಳ್ಳಾರಿ (HK) 197 22 28 37 87 110
2 ಬೀದರ (HK) 165 19 25 35 79 86
3 ಕಲಬುರ್ಗಿ (HK) 293 13 44 44 101 192
4 ಕೊಪ್ಪಳ (HK) 155 12 8 14 34 121
5 ರಾಯಚೂರು(HK) 199 29 25 11 65 134
6 ಯಾದಗಿರಿ (HK) 122 10 6 31 47 75
ಒಟ್ಟು1131105136172413718
Grand Total4686100075075025002186

HKRDB ಅನುದಾನದಿಂದ 718 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 7180 A-I-O Computers, 718 LCD Projector, 718 Laptop ಮತ್ತು 718 UPS Battery ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. (ದಿನಾಂಕ:23-08-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನದ ಪ್ರಗತಿ:

 1. 7180 A-I-O Computers, 718 LCD Projector, 718 Laptop ಮತ್ತು 718 UPS Battery ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ : 01-07-2019 ರಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು E Procurement portal ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ದಿನಾಂಕ 03-09-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 3. ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ : 02-07-2019 ರಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 4. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
 5. ದಿನಾಂಕ : 07-08-2019 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಿ-ಬಿಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಠಡಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಗತಿ:

 1. ಕೊಠಡಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 2. ದಿನಾಂಕ : 03-08-2019 ರಂದು 718 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ ಗಳಿಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ಕೊಠಡಿಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 3. ದಿನಾಂಕ : 19-08-2019 ಮತ್ತು 20-08-2019 ರಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೊಠಡಿಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 4. ಪ್ರತಿಶಾಲೆಗೆ ರೂ 1 ಲಕ್ಷ ಗಳಂತೆ ಕೊಠಡಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಇವರಿಂದ ರೂ 7,18,00,000,00/- (ಏಳು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು) ಇದನ್ನು 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 718 ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ NEFT ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 18-07-2019 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 5. 70 ಶಾಲೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ IFSC Code ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅನುದಾನವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ರೂ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:23-08-2019 ರಂದು NEFT ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 6. ಕೊಠಡಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶಾಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ನ್ನು ಡಯಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಡಯಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅ) ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ :

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಕುಶಲತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 224 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 224 ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆರವರ ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

 1. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ
 2. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ
 3. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
 4. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ
 5. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ
 6. ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್ :

ಆ) ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್(Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹದುದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನಕ್ (INSPIRE- Innovation in Science Pursuit for Inspired Research Award MANAK- Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge) ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ನೂತನ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಹೊಳಹು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು (ಐಡಿಯಾ) ಸೃಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 10 ರಿಂದ 15 ವಯೋಮಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನವೀನ ಕಲ್ಪನೆ, ಐಡಿಯಾ (ವಿಚಾರ) ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಒಟ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯಯುತವಾದ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ರೂ.10,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಥಿ/ನಿಯು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೀನ್ಯಯುತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಂತ ಹಾಗೂ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏಕ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯ (ಪೇಟೆಂಟ್) ಕೊಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈವೆರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14,89,490 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 1,55,226 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (10.42%) ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 79,742 ಬಾಲಕಿಯರು ಹಾಗೂ 75,484 ಬಾಲಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಾಲಕಿಯರು ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದ 2015-16ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂತದ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 457 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿನ್ನ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂಭತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 41,242 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ 7179 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 50,296 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು 7179 (14.27%) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಹ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 108 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 14,15-2019 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಐ.ಐ.ಟಿ.ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂತದ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

 1. ಅನುಶ್ರೀ.ಎನ್., 7ನೇ ತರಗತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬೊಂಪಲ್ಲಿ, ಕೊಣಗರಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ: Eco friendly multipurpose agricultural tools
 2. ಪ್ರಸನ್ನ ಉಮೇಶ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, 9ನೇ ತರಗತಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ: Automatic dim and dip of headlight of vehicles
 3. ಕ್ರಿಷ್ ಪಾಂಡೆ, 8ನೇ ತರಗತಿ, ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ: Document Classifier
 4. ಮಧು ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್, 9ನೇ ತರಗತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ, ಹೆಬ್ಲೆ ಅಂಚೆ, ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ: Oil Cleaner with Fuel less Boat
 5. ಸಯ್ದಾ ಇಕ್ರಾ ಉರೂಜ್ 8 ನೇ ತರಗತಿ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಂಡ್ಯ : Umbrella on road or the miracle umbrella

2019-20ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ನೋಡಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಸಕರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:06-06-2019 ರಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ:22-08-2019ರವರೆಗೆ 36,000 ದಷ್ಟು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. E-MIAS ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳ ಸೃಜನೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 10-06-2019 ರಿಂದ 15-06-2019 ರವರೆಗೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳ ಸೃಜನೆ ಮಾಡಲು ಐಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನವೀನವಾಗಿ, ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇ) ಸಕುರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೈರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಕುರಾ ಕಾರ್ಯದಡಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 05 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 07 ದಿನಗಳ (26-05-2019 ರಿಂದ 01-06-2019ರವರೆಗೆ) ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

 1. ಸಕ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಸ್., ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
 2. ಪಟಗಾರ್ ಗಗನ್ ದೀಪ್ ಲಂಬೋದರ್, ಜಿ.ಐ.ಬಿ.ಬಿ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುಮುಟಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
 3. ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿತೇಂದ್ರ, ಆಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ, ಕೈಗಾ ಟೌನ್ ಶಿಪ್, ಕಾರವಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
 4. ಅನುರಾಗ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಾಂಬ್ರ, ಬೆಳಗಾವಿ
 5. ಕೌಷಿಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಣಿನಲ್ಕೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಈ) ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ದೇಶದ ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 5441 ಅಧಿಕ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ https://www.aim.gov.in ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೊವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ನಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.20 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.2 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ರೂ.10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 309 ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, 2,67 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 309 ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 139 ಶಾಲೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 79 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್, ಒಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೊ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳು, ತ್ರಿ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳು, ಸ್ವತ: ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಿಟ್ ಗಳು (Do It Yourself kits) ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ:07-03-2019 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 3487 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 394 ಶಾಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 209 ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ

ಪೀಠಿಕೆ
 • 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಕ್ಯುರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ.
 • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು Energised Text Book ಗಳ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು
 • NCERT-CIET ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುವುದು.
ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ IT @ Schools ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, e- content ಘಟಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

 • ಈಗಾಗಲೇ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು, NCERT ಮತ್ತು ಇತರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ ವಿಷಯ / ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
 • ಗುರುತಿಸಲಾದ e- content ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದು.
 • ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
 • ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.
 • ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
 • DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಇ-ವಿಷಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುವ ಇತರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
 • ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
 • ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.
 • ಗುರುತಿಸಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಷಯ / ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ QR ಕೋಡ್ ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು.
 • ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ ನೀಡುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.
 • Energized Textbooks ಗಳ QR ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು.
 • ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತರಗತಿವಾರು, ವಿಷಯವಾರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು CIET-NCERT ರವರಿಗೆ ಮಾಹೆವಾರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 • ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
 1. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಾಲುದಾರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ, ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತರಗತಿ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ DIKSHA ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಕಲಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಲಾಗಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು www.diksha.gov.in/explore ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
 2. ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಇ- ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ , ಅನುಮೋದಿತ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಖಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ 1180 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ILP ( India Literacy Project) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 4 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 395 ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ICT-Tools ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 22 ಅಪ್ ಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ತಲಾ 87 ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ 7 ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 250 Interactive games, 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಸ್ಪೆಪ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಬ್ರರಿ ಯವರು 3 ರಿಂದ 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವೀತಿಯ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನಿಕ್ಸ ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ 122 ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 4ರಿಂದ 8ನೇ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ 2663 ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ DIKSHA ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Energized Textbooks

Energised Text Books (ETB) 16-11-2018 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 2019-20ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಭಾಷಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ Energised ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಶೀರ್ಷಿಕೆ-ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ-ಮಟ್ಟದ QR Code ಗಳನ್ನು DIKSHA ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 471
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು 7
ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು
ತರಗತಿಗಳು 1 to 10
ಒಟ್ಟು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಗಳು 7783
DIKSHA - ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

DIKSHA - ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ (MHRD) ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ Online, offline ಮತ್ತು App ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. DIKSHA ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು CC-by-SA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಾಲುದಾರರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ, ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತರಗತಿ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ DIKSHA ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಕಲಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಲಾಗಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು www.diksha.gov.in/explore ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ DIKSHA app ಬಳಸಿ QR Code ಅನ್ನು scan ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು offline ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ, 6-digit alphanumeric code ಅನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲದು.

ದೀಕ್ಷಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ, ತರಗತಿವಾರು, ವಿಷಯವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

Classwise, Subjectwise e-content on DIKSHA - As on 19.05.2022

Class Kannada I lang English II lang English Hindi Sanskrit Urdu Mathematics Science Social Science EVS P E Total
1 196 _ _ _ _ _ 152 _ _ 82 430
2 161 _ _ _ _ _ 159 _ _ 168 488
3 136 _ 33 _ _ _ 154 _ _ 162 485
4 260 _ 213 _ _ _ 752 _ _ 422 1647
5 406 _ 316 _ _ _ 887 _ _ 344 1953
6 477 _ 418 354 25 45 951 825 457 _ 9 3561
7 416 _ 598 267 21 41 1405 1190 815 _ 9 4762
8 633 19 580 420 20 20 1087 1023 1215 _ 11 5028
9 618 19 641 569 37 19 793 563 583 _ 13 3855
10 631 28 816 562 49 25 1329 1018 1163 _ 12 5633
Total 3934 66 3615 2172 152 150 7669 4619 4233 1178 54 27842
Others Drawing Drama Craft 45
Content 18 12 15 45 27887
ಲಭ್ಯತೆ
ಒಟ್ಟು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ 1,47,63,247
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು DIKSHA APPಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 43,10.191
ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು 25,64,460
DIKSHA ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,98,82,220
DIKSHA Portal ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22,91,850
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 2,21,74,070
DIKSHA App ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿ ( ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 8,35,618,73
DIKSHA Portal ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿ ( ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 57,473,22
ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವಧಿ ( ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 8,93,091,73

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌ ಶಾಖೆ:

1. ಪೀಠಿಕೆ :

EDUSAT, ಮೂಲತಃ GSAT - 3 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2004 ರಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಭಾರತ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. EDUSAT ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶ್ರವಣ-ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

EDUSAT ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (SIT) ಮತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ROT).

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ, ಟೆಲಿ-ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ, ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌, ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ತುಂಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಗು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌‌ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಡಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್‌ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಧ್ಯೇಯೋದ್ಧೇಶ :

 1. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೋದನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವ
 2. ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದು.

ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

 • ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ.
 • ಟೆಲಿಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ.
 • ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್.
 • ಕೃಷ್ಣಸ್ಟುಡಿಯೋ, ತುಂಗಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.
 • ಹಬ್‌ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾ ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ.
 • ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್.
 • ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ.
 • ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನ ಮೂಲಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ.
 • ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ.

ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು :

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ:

ಸರ್ಕಾರವು ಇಸ್ರೋ ನೆರವಿನಿಂದ 2004-05ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 05 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ)ಳಿಂದ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2547 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Sl.No DISTRICT No of Schools
1 BANGALORE RURAL 410
2 RAMANAGAR 426
3 CHAMARAJANAGAR 818
4 YADAGIRI 282
5 GULBARGA 611
Total 2547

ಟೆಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಸಾರ:

ಟೆಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಯ್ದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 4 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೆಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Districts Aided Schools GHPS GHS MDHS MDS Grand Total
BAGALKOT 8 16 26 50
BANGALORE RURAL 5 8 25 38
BELGAUM 18 32 25 1 76
BELLARY 6 8 13 2 3 32
BIDAR 12 6 29 3 50
BIJAPUR 19 21 8 2 50
CHAMARAJANAGAR 6 12 14 1 1 34
CHITRADURGA 31 27 20 3 81
DAVANAGERE 34 20 42 1 97
GULBARGA 1 34 55 1 91
HAVERI 18 23 18 1 60
KOLAR 3 6 28 2 1 40
KOPPAL 7 25 27 4 63
MYSORE 3 12 32 1 48
RAICHUR 2 9 16 1 5 33
SHIMOGA 13 10 28 1 52
TUMKUR 25 16 17 58
UTTARA KANNADA 11 15 21 47
Grand Total 222 300 444 10 24 1000

ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್:

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಹಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗೀದಾರರು 34 ಡಯಟ್‌ ಗಳು 204 ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳು, EDUSAT ಮತ್ತು Tele -Education ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್ 33 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಇ-ಸಂವೇದ, ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿ, ಮಕ್ಕಳವಾಣಿ, ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ ,ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್., ಜಿ-ಮ್ಯಾಟ್‌, ನಲಿ-ಕಲಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು, ಕಲಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಟುಡಿಯೋ :

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ತುಂಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಗು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ತುಂಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪತೆಯುಳ್ಳಂತಹ(High Definition) ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು, ಮಕ್ಕಳವಾಣಿ, ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು, ನಿಷ್ಠಾ ವೀಡಿಯೋಗಳು, NEP ಆಧಾರಿತ ಗುರುಚೇತನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಬ್:

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಯು 6.3 ಕೆ-ಯು ಬಾಂಡ್ ಹಬ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತರ್‌ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಚಾನಲ್(‌SIT)ಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಚಾನಲ್(ROT)ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ (ROT) ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ‌ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್‌, ಟೆಲಿ-ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ :

KSWAN ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 41 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಇ.ಜಿರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಡಯಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 8 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳು, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, VC endpoint, Display UPS (1KVA) and KSWAN 2 Mbps Connectivity ಪರಿಕರ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ (ಇ-ಸಂವೇದ):

1. 2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಸಂವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಅವಧಿ
ಇಂದ ರವರೆಗೆ
1 ಸೇತುಬಂಧ 20.07.2020 14.08.2020 04 ಗಂಟೆ - 08 ಪಾಠಗಳು
2 ತರಗತಿ ಬೋಧನೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) 17.08.2020 01.01.2021 04 ಗಂಟೆ - 08 ಪಾಠಗಳು
3 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳ ಮರು ಪ್ರಸಾರ 04.01.2021 26.02.2021 02 ಗಂಟೆ - 04 ಪಾಠಗಳು
4 ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಸಾರ 18.02.2021 26.02.2021 01 ಗಂಟೆ - 02 ಪಾಠಗಳು

2. 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಸಂವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ.

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಅವಧಿ
ಇಂದ ರವರೆಗೆ
1 ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ 05.07.2021 02.10.2021 6 ½ ಗಂಟೆ – 13 ಪಾಠಗಳು
2 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ 6 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿ 13.01.2022 04.02.2022 20 ಗಂಟೆ – 10 ಪಾಠಗಳು(ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ)
3 5 ನೇ ತರಗತಿ 13.01.2022 04.02.2022 2 ½ ಗಂಟೆ 5 ಪಾಠಗಳು(ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ)

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 25/7/2022

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com