TTMS Help

TTMS Support Form to register complaints

TTMS Help Page

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ Contact

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
100 ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ
ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 085
ಫೋ: 080 2642 2372
email id: dsert.guruchethana@gmail.comನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಕೆಂಚೇಗೌಡ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ

Map DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail