ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

26 ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ
25All India educational administration survey workshop photos
24 ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ
23ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ. ನಾಗವಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
21 ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು
22ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
21 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೆಜಿಗೆ ಬೇಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
20ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ನವ ದೆಹಲಿ ಬೇಟಿ
19ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಯಟ್‌ ಗೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಟಿ
18ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಿಜ್ಷಾನ ಮೇಳ 2015
17Sharing meeting in Doddaguni cluster
16ತರಬೇತಿ
15ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಙಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಧಾರವಾಡ (ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ)
14ರಚನ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ರಮ - ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಜಮಖಂಡಿ
13ಟೋಪೋಗ್ರಾಪಿ ಕಾರ‍್ಯಾಗಾರ - ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ
12Revision of syllabus of special music and dance - preliminary discussion
11ಗಾಂಧಿಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ. ಸ್ವಚ್ಚತೆ
10SIT studio Inauguration
9ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ
8ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ & ಗೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ತರಬೇತಿ
7ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಗಳಲ್ಲಿ
6 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
5ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲೆ
4CCE ತರಬೆತಿ ಫೋಟೋಗಳು
3ಇನ್‌ಸ್ಪೈರ್ ‍ಕಾರ‍್ಯ ಕ್ರಮ
2ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್‍.ಟಿ ನಲ್ಲಿ 11/09/2014 ರ ಡಯೆಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ
1 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್‍.ಟಿ ಫೋಟೋಗಳು
Top| Designed & Developed by eGovernance Unit,Department Of Public Instuction Bengaluru