ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
29GHS Nada Beltangadi tq Mangaloare
28photos of the cover page (sanchi) printed by DSERT
27NTSEs State level photos
26All India educational administration survey workshop photos
25ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ
24ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ. ನಾಗವಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
23ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು
22ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
21 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೆಜಿಗೆ ಬೇಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
20ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ನವ ದೆಹಲಿ ಬೇಟಿ
19ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ನವ ದೆಹಲಿ ಬೇಟಿ
18ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಿಜ್ಷಾನ ಮೇಳ 2015
17Sharing meeting in Doddaguni Cluster
16ತರಬೇತಿ
15ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಙಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಧಾರವಾಡ (ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ)
14ರಚನ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ರಮ - ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಜಮಖಂಡಿ
13ಟೋಪೋಗ್ರಾಪಿ ಕಾರ‍್ಯಾಗಾರ - ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ
12Revision of syllabus of special music and dance - preliminary discussion photos
11ಗಾಂಧಿಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಸ್ವಚ್ಚತೆ
10SIT studio Inauguration
9ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ
8ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ & ಗೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ತರಬೇತಿ
7ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಗಳಲ್ಲಿ
6ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
5ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಶಾಲೆ
4ಸಿ.ಸಿ.ಇ. ತರಬೇತಿ ಫೋಟೋಗಳು
3ಇನ್‌ಸ್ಪೈರ್ ಕಾರ‍್ಯ ಕ್ರಮ
2ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್‍.ಟಿ ಯಲ್ಲಿ 11/09/2014 ರ ಡಯೆಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ
1ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್‍.ಟಿ

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 2/1/2018

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. phone: 080-26980100 email: dpi.dsert-ka@nic.in