ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ Education Perspective

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಏಕೆ ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು?

ಮಾನವನನ್ನು ಅರಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಹಜ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಇಂದು ಮಾನವನ್ನಾವರಿಸಿದೆ. ಮಾನವ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇತರ ಸಕಲ ಜೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನು ತೀವ್ರತರವಾದ ಗಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನವನನ್ನು ಸರಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳೇನು? ಮಾನವನ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಭೂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇನು? ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೊಂದುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತುರ್ತೂ ಹೌದು. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಭಾಗೀದಾರರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ Education Perspective

ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳು-ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಏಕೆ ಇವು ಸದಾ ಕಾಡಬೇಕು?

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟು 2005 ರ ಆಶಯದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕನು ಒಬ್ಬ ‘ಚಿಂತನಶೀಲ ಅಭ್ಯಾಸಿಗನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಮಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. “ಗುರಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳ ರಚನೆ ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳು ಯಾವವು? ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬೋಧಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಾಲೆ/ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಆಶಯಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಸ್ಷಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಂ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಠಿಕೋನ Education Perspective

ಮಗು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ

ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನವಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ? ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೇ? ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಗು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವ, ಆಚರಿಸಿರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಅ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮ ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು. ಮಗುವಿನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಪಾತ್ರವೇನು? ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail

> View Next: ಇಂಗ್ಲಿಷ್