TTMS Help

TTMS Support Form to register complaints

TTMS Help Page

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ Contact

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
100 ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ
ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 085
ಫೋ: 080 2642 2372
email id: dsert.guruchethana@gmail.comನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ        +91 9448999322

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಕೆಂಚೇಗೌಡ                 +91 9900835647

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಕೆ.ವಿ.,           +91 9945926359

Map DOWNLOAD


thumbnail

thumbnail