DSERT ಯು NTSE ಮತ್ತು NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ 34 ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗು DSERTಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. || INSPIRE Award Poster ಕುರಿತು || ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಐ.ಇ.ಟಿ ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪತ್ರ
HOME

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಗುರಿ.
read more >>
ಹೊಸತು

 


ಗುರು ಚೇತನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಗುರು ಚೇತನ GURU CHETHANA “ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ, ...
Department of Public Instruction
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾನವರಾಗಲು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು
Sarva Shiksha Abhiyan
ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3115378
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 20/6/2018
Top| Designed & Developed by eGovernance Unit,Department Of Public Instuction Bengaluru
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. phone: 080-26980100 email: dpi.dsert@gmail.com