ಇ-ಟೆಂಡರ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 242 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಿತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ||"ಸಂವೇದ" ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲು ಸಮಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್‌ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ( ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್ ) ||ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ
HOME

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಗುರಿ.
read more >>
ಹೊಸತು

 


ಗುರು ಚೇತನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಗುರು ಚೇತನ GURU CHETHANA “ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ, ...
Department of Public Instruction
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾನವರಾಗಲು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು
Sarva Shiksha Abhiyan
ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5502715
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 3/10/2020
Top| Designed & Developed by eGovernance Unit,Department Of Public Instuction Bengaluru
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com